Một số người nghĩ rằng, Chính trị học là ngành học khô khan và học Chính trị học là học các môn lý luận chính trị đơn thuần. Nếu quan niệm như vậy thì bạn thực sự đang nhầm lẫn. Tuy là ngành học khá mới mẻ ở Việt Nam, Chính trị học đã có lịch sử hàng trăm năm và đặc biệt được chú trọng ở các nước phát triển.
    Trong xã hội hiện đại, Chính trị học là ngành  học được ưa chuộng  vì nó cung cấp hệ thống  tri thức cơ bản, nền tảng  về các vấn đề chính trị, các hệ thống chính trị, ứng xử chính trị và những kỹ năng giải quyết các vấn đề gặp phải trong sự vận động phức tạp của đời sống... Đây được coi là ngành khoa học xã hội mũi nhọn, giàu tính lý luận và khả năng ứng dụng thực tiễn.
    Chính trị học - dựa trên nền tảng  kiến thức liên ngành cao, kết hợp với Luật học, Khoa học quản  lý, Quan hệ quốc tế, Xã hội học, Tâm lý học, Báo chí Truyền thông,... có thể phân tích và dự báo chính trị; nghiên cứu quyền lực trong quan hệ quốc gia và quốc tế, lý thuyết về các quyền lực lớn và các siêu cường; tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước.
Khi học cử nhân Chính trị học, sinh viên được trang  bị những  kiến thức nền tảng  chung  của khoa học xã hội và nhân văn, đồng thời được trang bị chuyên sâu hệ thống tri thức và phương pháp nghiên cứu của ngành Chính trị học. Trong đó có nhiều học phần hấp dẫn như Lịch sử học thuyết chính trị, Phương pháp nghiên cứu chính trị học, Đảng chính trị, Chính trị học so sánh, Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành chính trị, Hành chính học, Phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống chính trị, Quan hệ chính trị quốc tế... 
Tri thức chính trị học cần cho nhiều ngành nghề
    Với tri thức nền tảng rộng và sâu về Khoa học Chính trị, sinh viên ngành Chính trị học sau khi ra trường đủ năng lực đảm đương vị trí tư vấn, tham mưu trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tư vấn, tham mưu trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống  chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội.
Một bộ phận không nhỏ các em làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan  lý luận chính trị; nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học trong hệ thống  trường Đảng, các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.
    Tri thức Chính trị học còn giúp các em vững vàng tham gia vào hoạt động báo chí, truyền thông  với tư cách là phóng  viên, biên tập viên bình luận thời sự, chính trị tại các báo, đài truyền hình trung ương và địa phương.
    Khoa Chính trị và Báo chí, Trường KHXH&NV, ĐH Vinh là đơn vị có 10 năm kinh nghiệm đào tạo Chính trị học và có chương trình đào tạo ở cả 3 bậc: Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.
    Với kinh nghiệm 10 năm Đào tạo, nghiên cứu Chính trị học ở trường Đại học Vinh, Khoa rất coi trọng việc cung cấp những kiến thức cơ bản về Chính trị học, giúp sin viên hiểu được những  vấn đề cốt lõi trong đời sống chính trị quốc tế, đời sống chính trị đất nước và có được nhãn qan phân  tích, đánh giá tình hình chính trị trong quan điểm so sánh đồng  thời cũng rất coi trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, tác nghiệp về chính trị.

    Ngoài ra, cử nhân ngành Chính trị học cũng có thể tiếp tục học tập ở bậc sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) chuyên ngành Chính trị học. Sinh viên cũng có thể học thêm để lấy bằng hai, bằng kép bậc đại học một số ngành có liên quan: Quản lý nhà nước, Giáo dục chính trị, Luật…..

      Năm 2022 ngành CHÍNH TRỊ HỌC tuyển sinh 50 chỉ tiêu.   Tổ hợp xét tuyển theo khối: C00, D01, A00, A01.
Rất vui mừng chào đón các bạn tân sinh viên của Khoa Chính trị và Báo chí! 


Điện thoại liên hệ:
Trưởng khoa: TS. Vũ Thị Phương Lê – SĐT: 094 6209888
Phó Trưởng khoa: TS. Phan Văn Tuấn – SĐT: 098 5520211
Page Khoa: https://www.facebook.com/Khoa-Ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B-v%C3%A0-B%C3%A1o-ch%C3%AD-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Khoa-h%E1%BB%8Dc-X%C3%A3-h%E1%BB%99i-v%C3%A0-Nh%C3%A2n-v%C4%83n-%C4%90HV-100208425781868
Nhóm khoa: https://www.facebook.com/groups/922640605018424
Email: Khoachinhtrivabaochi@gmail.com
Web khoa:  https://cssh.vinhuni.edu.vn/co-cau-to-chuc/khoa-chinh-tri-va-bao-chi
Website Trường ĐH Vinh: https://vinhuni.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022-truong-dai-hoc-vinh-c06l0v0p0a28497.html