Năm 2022, Trường Đại học Vinh xét tuyển 6.000 chỉ tiêu đại học chính quy với 6 phương thức xét tuyển.

Chi tiết xem file đính kèm. thong_bao_xet_tuyen.pdf