Vào sáng ngày 15/4, tại Hội trường A, Đoàn trường đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2024 với tổng số 154 đại biểu chính thức. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ Trường KHXH&NV.

Về dự với đại hội có TS. Đinh Ngọc Thắng - Bí thư Đảng bộ bộ phận, Hiệu trưởng trường KHXH&NV; ThS. Nguyễn Thái Dũng - Bí thư Đoàn trường ĐH Vinh; đại diện các khoa đào tạo; đại diện chi bộ HSSV; đại diện Ban thư ký Hội sinh viên trường; cùng các thầy cô giáo là các giảng viên trong trường KHXH&NV.

Với tinh thần nghiêm túc, ý thức trách nhiệm, phát huy trí tuệ, xung kích của tuổi trẻ, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường KHXH&NV, Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã hoàn thành các nội dung, chương trình làm việc đề ra. Đại hội đã giành thời gian tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình bày tại Đại hội. Đại hội thống nhất cao về những nội dung đánh giá, tổng kết công tác Đoàn và PTTN; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 - 2022. Từ các tham luận và các ý kiến được trình bày trực tiếp tại Đại hội, đã đề xuất nhiều giải pháp, cách làm hay, nhiều mô hình hoạt động cho phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và PTTN nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thái Dũng - BT Đoàn Trường Trong đó, đồng chí Bí thư đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của tuổi trẻ Trường KHXH&NV đối với PTTN Trường ĐH Vinh; đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Đoàn trường cần tiếp tục chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của TS. Đinh Ngọc Thắng - Bí thư Đảng bộ bộ phận, Hiệu trưởng Nhà trường. Bên cạnh đánh giá sâu sắc về những kết quả của công tác Đoàn và PTTN trong nhiệm kỳ vừa qua, thầy đã chỉ ra những nhiệm vụ của công tác Đoàn, công tác Hội trong bối cảnh hiện nay của Nhà trường.

Hiệu trưởng Trường KHXH&NV tặng hoa Chúc mừng Đại hội thành công

Phát huy dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 15 đồng chí; đồng chí Đoàn Minh Trang đã được bầu giữ chức Bí thư Đoàn trường. Đại hội đã bầu 13 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI.

Trên cơ sở nội dung báo cáo phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và PTTN của Nhà trường nhiệm kỳ 2022 - 2024, Đại hội đã cho ý kiến và biểu quyết nhất trí cao về Nghị quyết của Đại hội với các chỉ tiêu quan trọng làm căn cứ cho việc tổ chức các hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Đoàn Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2022-2024

TT. Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn