Ngày 12/4/2022, Trường Đại học Vinh đã có Công văn số 374/ĐHV-HCTH về việc quy định thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2022.

Đề nghị mọi CB, VC cần theo dõi thực hiện nghiêm túc.

Chi tiết xem file đính kèm. gio_mua_he.pdf