Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022.

Chi tiết thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022, bạn đọc theo dõi nội dung văn bản sau:

Thí sinh nộp hồ sơ online theo các bước sau:

Bước 1: Nhà trường phát hành hồ sơ miễn phí qua website của Trường Đại học Vinh. Thí sinh có thể tải hồ sơ ở địa chỉ: https://tuyensinh.vinhuni.edu.vn/ , vào mục Hồ sơ tuyển sinh.

Bước 2: Thí sinh điền các thông tin của Hồ sơ tuyển sinh

Bước 3: Thí sinh scan hồ sơ tuyển sinh và nộp hồ sơ ở địa chỉ: https://tuyensinh.vinhuni.edu.vn/

 

Địa chỉ liên hệ: 

Phòng Đào tạo SĐH, tầng 4 Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0238 3855773; 0898 336868

Website: https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/

 

Trường Đại học Vinh