Ngày 16/4/2022, Hội Sinh viên Trường Khoa học XH&NV thuộc Trường Đại học Vinh đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm  kỳ  2022 - 2024. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH, 03 đồng chí  vào Thường trực do đồng chí Nguyễn Văn Hoàng làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang và  Nguyễn Thị Mỹ Vân làm Phó Bí thư. Dưới đây là danh sách BCH Hội Sinh viên Trường Khoa học XH&NV thuộc Trường Đại học Vinh  khóa I.

TT. Trường KHXH&NV