Ngày 21/11/2021, Khoa Chính trị và Báo chí, Trường KHXH&NV - Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề, chủ đề: “Vai trò của thông tin và truyền thông trong thời đại công nghiệp 4.0”. 
Diễn giả TS Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thời gian: từ 14h00 đến 16h30 Chủ nhật, ngày 21/11/2021
Hình thức: trực tuyến qua Microsoft Teams
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:E8YyXeZnbrUcP-JmXIxTCq_eFD-giRpYjmdpnOauuxM1@thread.tacv2/1637223038993?context=%7B%22Tid%22:%224ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9%22,%22Oid%22:%2271406a8f-64dd-4229-9509-a57fbfd1c4c8%22%7D
Trân trọng kính mời các thầy cô, các anh chị em học viên và sinh viên tham dự!

BBT