Đội ngũ giảng viên LKT

Phạm Thị Huyền Sang
Hồ Thị Duyên
Phạm Thị Thúy Liễu
Hồ Thị Hải
Lê Hồng Hạnh
Nguyễn Mai Ly
Ngũ Thị Như Hoa
Nguyễn Thị Hồng Nhật
Phan Nữ Hiền Oanh
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Chu Thị Trinh
Nguyễn Thị Thanh
Trần Thị Vân Trà
Hà Thị Thúy
Bùi Thuận Yến