Đội ngũ giảng viên LH

Đinh Văn Liêm
Nguyễn Văn Đại
Nguyễn Văn Dũng
Đinh Ngọc Thắng
Nguyễn Thị Mai Anh
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Hà
Ngô Thị Thu Hoài
Hồ Thị Nga
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Mai Trang
Cao Thị Ngọc Yến
Bùi Hạnh Phúc
Bùi Thị Phương Quỳnh
Đặng Thị Phương Linh
Hồ Trọng Hữu
Nguyễn Thị Thanh Trâm
Đoàn Minh Trang