Đội ngũ giảng viên DL&CTXH

Nguyễn Văn Trung
Bùi Văn Hào
Phùng Văn Nam
Nguyễn Thị  Hoài An
Trần Thị Khánh Dung
Phan Thị Thúy Hà
Trần Thị Thủy
Võ Thị Anh Mai
Võ Thị Cẩm Ly
Lê Thị Hải Lý
Phạm Thị Oanh
Nguyễn Thị Thanh Thanh
Bùi Minh Thuận
Võ Thị Hoài Thương
Ông Thị Mai Thương
Nguyễn Hồng Vinh